Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế

(INTERNATIONAL NEUROSURGERY HOSPITAL)

65A Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hòa - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 39616977- 39616996 - Fax: (028) 39616978

" CHẤT LƯỢNG LÀ NIỀM TIN "

Cấp cứu ngoại thần kinh và giải đáp thắc mắc trong trường hợp khẩn cấp 0947.65.65.65 - 0906 31 9999

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

SYT TP. Hồ Chí Minh

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

 

Bệnh viện: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NGOẠI THẦN KINH QUỐC TẾ

Địa chỉ chi tiết: 65A Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Số giấy phép hoạt động:84/BYT-GPHĐ Ngày cấp: 25/12/2013

Tuyến trực thuộc: 5.Ngoài công lập

Cơ quan chủ quản: SYT TP. HỒ CHÍ MINH

Loại bệnh viện: Chuyên khoa khác

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 214

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 2.73

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

 

KẾT QUẢ CHUNG
CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

8

21

35

11

3

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

10.26

26.92

44.87

14.10

3.85

78

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                                                                    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

             (ký tên)

Hoạt động chuyên môn